Projektni portfolio - BCRCD

PUTEVIMA ZAVIČAJA

Projekt u sklopu javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorsku županiju za 2020. godinu

PUTEVIMA ZAVIČAJA - digitalni letak

Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva predstavlja digitalnu brošuru u sklopu projekta ”Putevima zavičaja” financiran iz ”Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju za 2020. godinu”.  Brošura je osmišljena u cilju promocije turističke ponude i potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije.

Tijekom provedbe projektnih aktivnosti posjećene su mnogobrojne lokacije diljem Bjelovarsko-bilogorske županije, kao što su razne znamenitosti, sportsko rekreacijski centri, izletišta, manifestacije, OPG-ovi, kulturni spomenici i slično. Nakon obrade prikupljenog materijala s raznih područja diljem BBŽ-a, selektivnim postupkom odabrano je 10 najistaknutijih lokaliteta/događaja koje su uvrštene u novu digitalnu informativnu brošuru.

Cilj novostvorene brošure je prikaz turističke ponude BBŽ-a. Brošura je dostupna organizacijama civilnog društva koje skrbe o pripadnicima ranjivih skupina (djeca, mladi, osobe s invaliditetom, umirovljenici) te široj javnosti u svrhu informiranja o mogućnostima kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena, preventivnog djelovanja i unapređenja i zaštite zdravlja.

Projektni partner

Bjelovarsko-bilogorska županija

Projektni partner

Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva

© Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva / Sva prava pridržana.
Povratak na vrh
hrCroatian