Projektni portfolio - BCRCD

DOKUMENTACIJA

Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva

BCRCD dokumentacija

Ovdje možete pronaći on-line dokumentaciju vezanu za rad udruge Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva.

BCRCD Strateški plan djelovanja 2021. - 2024.

Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva (u nastavku teksta: BCRCD) je izradio Strateški plan djelovanja za razdoblje od tri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja organizacije koje će biti u skladu s potrebama društvene lokalne i nacionalne zajednice. Strateški plan djelovanja odnosi se na razdoblje od 2021. do 2024. godine i sadrži prikaz strategija i ciljeva koje BCRCD planira ostvariti u trogodišnjem razdoblju. Kao dodatak Strateškom planu djelovanja, BCRCD je izradio godišnji Operativni plan koji uključuje konkretne aktivnosti, okvirni vremenski raspored i podjelu odgovornosti u svrhu ispunjenja strateških ciljeva. Strateški plan djelovanja BCRCD-a za razdoblje od 2021. do 2024. godine usvojen je na skupštini BCRCD-a održanoj dana 25. siječnja 2021.
businessman-working-his-office-with-documents-check-accuracy-information
teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace

BCRCD Operativni plan djelovanja 2021. - 2024.

Operativni plan Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva (BCRCD) obuhvaća najvažnije redovne i ostale djelatnosti definirane Statutom i Strateškim planom djelovanja za 2021.-2024. godinu. Njime su definirane planirane aktivnosti u radu Udruge za 2021. godinu u okviru strateških smjernica rada, zadataka u sklopu glavnih aktivnosti, vremena provedbe te resursa potrebnih za obavljanje istih. Operativni plan prihvaćen je na sastanku Skupštine BCRCD-a 25. siječnja 2021. godine te obuhvaća razdoblje od siječnja 2021. godine do siječnja 2022. godine.

BCRCD Godišnji finacijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu.

Godišnji finacijski izvještaj za 2020. godinu.

Godišnji finacijski izvještaj za 2021. godinu.

accounting-planning-budget-concept-business-woman-offices-working-arranging-documents

Politika zaštite osobnih podataka BCRCD

Politika zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika) uređuje način i opseg preporučljivog postupanja pri svakom prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka od strane Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva. Navedena Politika postavlja smjernice kojima se nastoji, u mjeri u kojoj je to moguće i s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uspostaviti sukladnost s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka). Svrha ove Politike je uspostaviti standarde za sve korisnike usluga, partnerske organizacije, volontere, djelatnike, i druge fizičke osobe prilikom rada i profesionalnog djelovanja u Bjelovarskom centru za razvoj civilnoga društva i to u odnosu na postupanje s osobnim podacima. Krajnji cilj je minimalizirati rizik vezan uz potencijalne nesukladnosti s primjenjivim propisima. Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva je svjestan važnosti pouzdane i sigurne obrade osobnih podataka svojih korisnika usluga, partnerskih organizacija, volontera, djelatnika, i drugih fizičkih osoba čije osobne podatke prikuplja i dalje obrađuje. Ovom Politikom Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva stvara jedinstvenu i visoku razinu zaštite osobnih podataka koje obrađuje.

Kontakt

Lorem ipsum placeholder tekst

© Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva / Sva prava pridržana.
Povratak na vrh
hrCroatian